18 август 2017

Нинджа!

А това е нинджа в действие, много е бърз
Симеончо като нинджа. Меч и две нинджаго. Мечът е бая паянтов, за тия пари можеха и повече да се постараят, но пък с нинджагото може да убиеш някого.
И като го написах се сетих, че по мое време нямаше толкова играчки, пък това да имаш такъв избор, какъвто сега има ... а  пък колко съм мрънкал на тате за разни боклуци и колко ме е отсвирвал ...
А днес нинджата не очакваше нито меча, нито нинджагото. То нинджагото първо беше едно, пък и по-малко, а после, като го видях как му светнаха очичките и си казвам аз точно от това ли ще пестя?


Няма коментари:

Публикуване на коментар

За Бога, братя, коментирайте!