02 май 2014

Петък следобед

Един господин, разхождайки се една вечер покрай градския парк, срещайки дама с известно поведение, и отправил предложение, към изпълнението на което дамата пристъпила незабавно в близките храсти. Преминаващият наблизо блюстител на реда и законността, чувайки подозрителен шум от храстите и внимателно доближавайки се до тях, надул свирката си оглушително. Дамата моментално изчезнала, а господинът останал прав вцепенен. Блюстителят на реда и законността, внимателно оглеждайки отпред стоящия господин се поинтересувал:
- Какво правите тук?
- Ами .. аз по нужда .. - с мъка отговорил господинът.
- А защо - попитал блюстителят на реда и законността, още по-внимателно оглеждайки господина и леко навеждайки се - защо имате уши в ръцете?
******************************************
Криза, в семейството няма пари. Жената предлага на мъжа си:
- Хайде, ще ида на магистралата да заработя, а ти ще ми бъдеш сутеньор.

Речено-сторено, стои жената на магистралата, а мъжът и се крие в храстите. Спира една кола, шофьорът пита:
- Колко?
Жената:
- Почакай малко - и бяга в храстите:
- Иване, колко да му взема?
Иван:
- Чукане 100, свирка - 50!
Жената бяга обратно до шофьора:
- Чукане 100, свирка - 50.
- Ама аз имам само 30 - отговорил шофьорът.
Жената: 
- Почакай малко - и пак към храстите:
- Иване, ама той има само 30, какво да му кажа?
- За 30 само ще му лъскаш.
Жената се връща до колата:
- За 30 само ще ти лъскам.
Шофьорът:
- Добре!
Сваля панталоните, гащите и го извадил. Жената като го видяла, казала:
- Почакай малко! - и пак отскочила до храстите:
- Иване, дай му 70 лв на заем.
***********************************************
- Налага ми се да Ви огорча, но вчера Вашата дъщеря се е напила в дискотеката...
- Не е възможно, тя вчера нищо не е близвала!
- Ъ-ъ-ъ...като че ли ще Ви огорча за втори път..

Няма коментари:

Публикуване на коментар

За Бога, братя, коментирайте!