02 март 2018

Петък следобед

Жената шепне в ухото  на мъжа: "Не се притеснявай, аз от малка харесвам меки играчки".

След греха на чревоугодието ставаш неповратлив в греха на прелюбодеянието.

- Мама ми е казвала, че трябва винаги да се преструваш, защото мъжът се старае.
- А на мен тате ми е казвал, че няма нужда да се стараеш, жените и без това се преструват.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

За Бога, братя, коментирайте!