07 март 2012

Грешка


Истинска история, някъде в Русия
Еду утром в маршрутке. Народу мало: две сосиски в колготках и с ранцами, дамочка в годах "ягодки" и интеллигентного вида мужчина напротив меня. О нем и речь. (Всегда буду верить в силу мысли российской интеллигенции!). У мужичка (полупальто, тонкие очки, портфель, бородка «а-ля Ленин») звонит мобилка. Далее разговор постараюсь привести ближе к оригиналу и без комментариев о последующей обстановке внутри салона:
— Алло!… Не волнуйтесь, расскажите подробнее… И давно?… А часто?… Извините, это только с мужем, или…?… Да… Да… 
А альтернативные варианты?… Ну, это оральный или анальный секс… Нет, групповой пробовать наверно не стоит… Нет… Нет… Ну что я могу вам посоветовать, только одно — обратитесь к гинекологу, а сейчас вы ошиблись номером.

Превод от мен:
Пътувам сутрин в маршрутка. Хората са малко - две "наденички" с къси поли и раници, жена на възраст "ягодка" (предполагам, че това са жаргони за жени на  възраст от 18 до около 25) и интелигентен на вид мъж против мен. За него и става въпрос. (Винаги ще вярвам в силата на мисълта на руската интелигенция!). Телефона на мъжа звъни (късо палто, тънки очила, чанта, брадичка тип "Ленин"). По-нататъшния разговор ще предам по памет и без последвалите коментари на салона. 
- Ало! ... Не се вълнувайте, разкажете ми по-подробно ... И отдавна ли? .... А често ли? ... Извинете, а вие само с мъжа си или ...? Да ... Да ... А алтернативни варианти? .... Ами, орален, анален секс ... Не, групов вероятно няма смисъл ...Не ... Не ... Е, ами това, което мога да ви посъветвам е само едно -  да се обърнете към гинеколог, сега имате грешка.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

За Бога, братя, коментирайте!