16 юли 2013

Нощно време

Свещеник, лекар и програмист играли заедно голф. Премествайки се от дупка на дупка, те достигнали до тройка играчи, които се движели страшно бавно. Възмутени от това, че им се налага да чакат, те извикали управителя и му посочили бавната тройка пред тях, като попитали как е възможно това?
Управителят ги изслушал внимателно, след което им обяснил следното:
- Виждате ли, разбирам ви, но преди няколко години в клуба имаше огромен пожар, а тези тримата пред вас ни спасиха тогава от пълно унищожение. За съжаление тогава от изгарянията изгубиха зрението си. А ние, в знак на благодарност, им разрешихме да играят голф съвсем безплатно.
Тримата се спогледали, и свещеникът казал сконфузено:
- О, аз горещо ще моля Бога всеки ден да им върне зрението!!!
Лекарят виновно промълвил:
- А аз се познавам с един от най-добрите офтамолози в света. Може би той би могъл да ...
А програмистът небрежно попитал:
- Добре де, а защо не ги пускате да играят нощно време?

Няма коментари:

Публикуване на коментар

За Бога, братя, коментирайте!