26 февруари 2016

Петък следобед


Разлики между жените и мъжете:

  1. Мъжът знае къде, жената знае как. Жената казва "Не там", мъжът си мисли "Не така".
  2. Ако мъжът не може, жената ще му помогне. Ако мъжът не иска, на него може да му помогне чашката. Ако жената не може, на нея може да и помогне бижутерийният магазин. А ако жената не иска, нищо не може да помогне.
  3. Жените се изменят с възрастта: младите искат приключения и гаранции, по-големите - само гаранции. Мъжете съще со променят с възрастта: младите искат приключения, а по-възрастните: гарантирани приключения.
  4. Жените чувстват това, което не разбират, мъжете се опитват да разберат онова, което не чувстват.
  5. Важна мисия за жените - да филтрират капризите на мъжа им. Мисията на мъжът да търпи капризите на жената, за да стане тяхна.
******************
А моят член беше в Книгата на Гинес! А след това ме изгониха от библиотеката ...
******************
Скъпи, не съм ти си се качила на врата ... ти ми се намъкна между краката.
******************
До жената на неговите мечти тя за ей-толкова не замълча.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

За Бога, братя, коментирайте!