09 февруари 2013

КСНС ... WTF???

А бяха времена, в които националната сигурност изглеждаше така
В очите на настоящите управляващи тазседмичното решение да обвиним "Хизбула" за атентата в Бургас изглежда смело и мъжко. Самото решение беше очаквано на фона на необичайно дългото навиване на гайки на Цветан Цветанов в САЩ преди Нова година и "изненадващото" посещение на Николай Младенов в Израел преди няма и месец.
В очите на нашите съседи от Балканите и от Източна Европа решението не е изненадващо - бяхме известни със сервилността си към СССР, не ги изненадва и разкраченото положение между САЩ и Израел от едната страна и ЕС от другата.
В очите пък на самият ЕС един Господ знае как изглеждаме, но не ще да изглеждат много щастливи от факта, че ги набутваме в нещо, което до този момент избягват.
Проблемът обаче не е в първоначалното разминаване между държавните ни мъже и последвалата демонстрация на единство. Не е и в разтревожения Станишев, който поне (чест му прави) единствен каза истината - че решението е взето извън България. Не е и издрънканото от Цветан Цветанов за "съпричастност" и "обосновано предположение". Не е и в невъзможността да се покаже черно на бяло някакво поне доказателство.
Проблемът е в мястото, от което дойде решението за обвиняването на "Хизбула", наречен с високопарното наименование "Консултативен съвет по национална сигурност". Съгласно чл.2, ал.2 от закона за него:
Чл. 2.
(2) Членове на Консултативния съвет за национална сигурност са:
1. председателят на Народното събрание;
2. министър-председателят;
3. министърът на отбраната;
4. министърът на вътрешните работи;
5. министърът на външните работи;
6. министърът на финансите;
7. (нова - ДВ, бр. 28 от 2008 г.) председателят на Държавна агенция "Национална сигурност";
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 28 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) началникът на отбраната;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 28 от 2008 г.) по един представител от всяка парламентарна група.
(3) В зависимост от обсъжданите въпроси по решение на Консултативния съвет за национална сигурност за участие в заседанията му могат да бъдат привличани и други държавни и политически лица.
Я да ги почна по ред на номерата:
  1. Председателят на Народното събрание: ми това е тетка Цецка бе, хора! Нея ли ще питаме за "Хизбула" и за национална сигурност? Не говорим за затваряне на туршия и варене на лютеница, я да се разберем преди това.
  2. Министър-председателят. Оня с дюнерите на всеки ъгъл. 
  3. Министърът на отбраната: генерал Аню. Той на артелчик мяза повече, хеле пък на генерал. А може да е генерал от артелните войски, знам ли го? Както и да е - участвал, неучаствал онзи ден, не му чухме гласеца след заседанието.
  4. Министърът на вътрешните работи: звездният миг на Цветан Цветанов. Моментът, в който той демонстрира най-добрите страни на дългогодишната си работа в системата на МВР, опитът от закупуване на апартаменти и даването на консултации, наученото във ВИФ, следдипломната в УНСС и триседмичното си висене в САЩ. Не си мислете, че е лесно три седмици да ти набиват канчето и накрая да изръсиш, че можеш да направиш "обосновано предположение".
  5. Министърът на външните работи: след Еврейчето от вицовете Хюмнето е вторият външен министър на България, който е на заплата в Тел Авив и Вашингтон.
  6. Министърът на финансите: е ако някой може да ми обясни тая счетоводна душица чий го крепи там? 
  7. Председателят на ДАНС: това ДАНС не беше ли онази агенция, която получила сигнал от МОСАД за предстоящ атентат у нас, ама го беше проспала? 
  8. Началникът на отбраната: кой пък е тоя бе, мамка му? Началник? На отбраната? 
  9. Представители на всяка една парламентарна група: е що? 
Така и не видяхме един следовател да обясни нещо. Така и не чухме шефа на ДАНС да се обади. Така и не беше извадено поне едно доказателство черно на бяло - само някаква отвлечена информация кой от атентаторите къде бил роден и къде бил живял, как бил влязъл у нас и как си бил наел кола. "Обосновано предположение", "съпричастност", "финансиране". Никаква реална връзка с "Хизбула". Нищо черно на бяло като мерки за сигурност, като някаква стратегия как ще предотвратим повторен терористичен акт срещу нас (освен да отворим по два дюнера на всеки ъгъл).
Единственото, което ме топли е, че чувайки новината от КСНС евентуалните терористи от "Хизбула" са умрели от страх. Или от смях, анализирайки състава му.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

За Бога, братя, коментирайте!