13 април 2015

Светът според Георги Данаилов


 

Ние живеем в лицемерен свят: лъжовно човеколюбие, лъжовно миролюбие, лъжовна загриженост за съдбата на планетата. Всичките институции, които сме създали са двулични и дълбоко в себе си противочовешки.
Казвам тези думи без угризение. Църквата е лицемерна до повдигане, управниците и парламентите са фалшиви до потрисане, чиновничеството е жалко и нагло, казармата... казармата...
Георги Данаилов, "До колкото си спомням" 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

За Бога, братя, коментирайте!