17 февруари 2015

Сакартвело


Скартвело е името, с което грузинците наричат страната си (Грузия е руското наименование, което се е наложило и у нас). 
Грузинците са горд планински народ, който е известен с храбрите си и космати мъже, патриархалния им бит, планинската им хитрост и мачизъм. По малко от всичко по-долу: 

Грузинец, евреин и украинец лежат в затвора. На грузинеца му пращат парче сланина. Обръща се към евреина:
- Искаш ли?
А евреинът си мисли: "Кани ме, а после ще иска да ме опъне!"
- Не, благодаря, да си жив и здрав - не искам от сланината ти.
Грузинецът се обръща към украинеца:
- Искаш ли?
А украинецът си мисли: "Кани ме, а после ще иска да ме опъне. Но пък от сланината ще ми дойде сила в ръцете, ще се отърва все някак."
- Добре - съгласил се украинецът.
Седят двамата, раздели ли си сланината, дъвчат - изяли я. Грузинецът станал, обърсал мустаците си, уригнал се и попитал украинеца:
- Хареса ли ти?
- Да.
- Дойде ли ти сила в ръцете?
- Да.
- Дръж тогава евреина, ще го опънем!
*************************************
Грузинско село, в планините, селско училище.


Математика. Учителят казва:
- Гоги, излез на дъската!
Гоги излиза.
- Начертай триъгълник!
Гоги чертае триъгълник.
- Сега докажи, че е триъгълник!
- Кълна се в мама, триъгълник е!
**********************************
Грузинец търсил кого да опъне. Върви по улицата, харесал си един тъмен ъгъл, метнал 10 долара на земята и се скрил в тъмното.

Минава украинец. Видял парите, аха да се наведе да ги вземе и се усетил накъде духа вятъра, прикрил си задника с торбите, които носил и се навел.
"Хитър е!" - помисли си грузинецът.
След малко минал един руснак, видял парите и елегантно, в движение се навел и преди грузинецът да успее да реагира ги взел.
"Ловък!" - помислил си грузинецът.
След още малко минал един грузинец. Видял парите, ритнал ги и продължил. 
"Горделив!" - помислил си грузинецът и излязъл от скривалището си да си прибере 10-те долара - " ...И КОВАРЕН!".

Няма коментари:

Публикуване на коментар

За Бога, братя, коментирайте!